1 (edited by Moh sidik warsono 2016-11-01 09:57:18)

Topic: Masalah key

Apakah key akan berubah setelah ganti Windows ?
Jika berubah apakah boleh meminta key lagi?

2

Re: Masalah key

Key dapat diminta kembali.